Automobile Citroen ry vuosikokouksen 2023 yhteenveto

AC ry:n vuosikokous pidettiin Turengissa Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskuksessa sunnuntaina 16.4.2023. Ajankohdan muuttuminen herätti varmasti kysymyksiä, kun alkuperäinen kutsu tuli Citikka -lehden mukana myöhässä. Onnettomien yhteensattumien johdosta, joissa oli mukana Postin tukilakko ja sitä seurannut lähetysten kaaos painotalossa, ei lehti olisi ehtinyt millään mittapuulla ajoissa jäsenille, joten sitä vielä hetki lopulta viivytettiin, ettei vanhentunut kokouskutsu saavuta enää jäseniä ennen kyseistä päivämäärää. Kokousta päätettiin siirtää, koska haluttiin varmistaa sen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Samalla hallitus alkoi pohtimaan sääntömuutoksia vastaavanlaisten kiireiden ja ongelmien välttämiseksi, jotka sitten esiteltiinkin kokouksessa.

Kokouksen toimihenkilöt olivat seuraavat:

Puheenjohtaja                       Erkki A Ahtokivi

Sihteeri                                Laura Jänis

Pöytäkirjantarkastajat          Turo Takanen ja Marja Ripatti

Ääntenlaskijat                       Matti Kivi ja Harri Valo

Tilinpäätös käytiin läpi ja se näytti 1487,42 € yläjäämää. Huomioitavaa on, että vuonna 2022 jäi pitämättä molemmat ratapäivät ja jos nämä olisi pidetty, olisi tulos ollut tappiolla Tampereen kesäpäiville järjestäjien hienosti keräämistä sponsorituista huolimatta. Kokous päätti myöntää tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Kokous käsitteli hallituksen ehdottamat sääntömuutokset yksitellen ja niistä keskusteliin hyvässä hengessä. Lopulta äänestettiin sääntömuutosten käyttöönottamisesta äänin 25 kyllä, 0 ei, eli yksimielisesti kokous hyväksyi sääntömuutosehdotukset. Uudet säännöt tulevat voimaan heti, kun PRH ne vahvistaa ja se prosessi on jo käynnissä.

Toimintasuunnitelma käytiin läpi ja sinne lisättiin maininnat AC ry:n kerholehden julkaisemisesta suunnitelmien mukaan neljä kertaa vuodessa ja tarkennettiin, että AC ry osallistuu Classic Motor Show:n ranskalaismerkkien yhteiselle ”Ranskalaiselle Avenuelle” ja, että Peugeot on Ranskalaisen Visiitin järjestelyvuorossa. Budjettiehdotus hyväksyttiin ehdotuksen mukaisena, mikä näyttää tappiota 1590,00 €.

Vuoden 2023 jäsenmaksua hallitus ehdotti pidettävän ennallaan 30,00 €/kalenterivuosi ja kokouksessa tehtiin vastaehdotus nostaa 35,00 €/kalenterivuosi. Äänestyksen jälkeen, äänin 15 ääntä ennallaan pitäminen vastaan 6 ääntä korottaminen, päätettiin pitää jäsenmaksu ennallaan 30,00 €/kalenterivuosi.

Uusia halukkaita ei tullut julki, joten kokous valitsi:

Jari Vanteen jatkamaan puheenjohtajana

Hallitukseen valittiin jatkokaudelle Pekka Ripatti Lappeenrannasta, Esko Öblom Rajamäeltä, Maunu Huvila Hollolasta, Kari Vilppula Espoosta ja Timo Vuokko Keuruulta.

Toiminnantarkastajina jatkavat niin ikään vanhat tutut henkilöt, Kyösti Saarenheimo ja Juha Juurikkala sekä heidän varahenkilönsä Liisa Hyvärinen ja Aki Airaksinen. Kirjanpito ja varainhoito pysyy Laura Jäniksellä ja Suvi-Tuuli Heininen jatkaa jäsenasioiden hoitajana. Webmasterin ja kerhotavaravastaavan kokous valtuutti hallituksen nimeämään, samoin mallivastaavat.

Lopuksi muissa kokouksen asioissa keskusteltiin seuraavista:

  • Tilinpäätöstä läpi käydessä tuli ilmi, että kerhon ratapäiville ei ole kysyntää paljoa ja niistä tulee kovin kalliita kerholle järjestää vain muutamia autokuntia varten. Samalla ehdotettiin, että kerho sitoutuisi maksamaan osan ja ratapäiville osallistuvat maksaisivat omavastuuosuuden. Asiasta tullaan keskustelemaan hallituksen kokouksissa.
  • Liisa Hyvärinen toi esille yhdistyksen nimen muuttamisen paremmin ymmärrettäväksi.
  • Jäsenistön huoli kerholehti Citikan huonosta tasosta tuotiin esille. Lehti ei toimi enää yhdistyksen käyntikorttina ja edusta yhdistystä nykyisellään. Kaivattiin selkeitä otsikoita, kappalejaottelua ja kuvien teksteihin reunaviivoja, mikäli teksti on upotettu kuvaan. 1/2023 lehti oli jo askel parempaan suuntaan, todettiin kokouksessa.
  • Kyseltiin yhdistyksen kansainvälisestä toiminnasta. Olemme lähinnä kuunteluoppilaina ACI:n harvoissa tilaisuuksissa. Kerholaisia myös kannustetaan ilmoittamaan, mikäli ovat lähdössä kansainvälisiin tapahtumiin, että saataisiin jäsenistölle tietoa mahdollisista ryhmämatkoista letka-ajona tai muuten.
  • Muistutettiin jäseniä ilmoittamaan sähköpostiosoitteensa Suvi-Tuulille, että saadaan yhdistyksen tiedotteita ja jäsenmaksut sujuvasti sähköpostin välityksellä jäsenille.
  • Kyseltiin mitä hallitus tekee, kun he eivät ilmoittele missään mitä kokouksissaan keskustelevat. Todettiin hallituksen tekevän taustalla töitä muun muassa kesäpäiväjärjestäjien löytymiseen ja muihin juokseviin asioihin, joista ei ole koettu olevan tarvetta ilmoitella jäsenille. Hallitus pyrkii jatkossa kertomaan kuulumisia säännöllisemmin.
  • Keskusteltiin yhdistyksen eri tiedotuskanavien nimien sekavuudesta ja siitä ettei nettisivuilla ole tietoa tulevista tapahtumista. Kehotettiin aluevastaavia ja tapahtumia järjestäviä henkilöitä olemaa yhteydessä Webmasteriin suoraan, että hän saa laitettua nettisivuille oikeat tiedot.