Kutsu Automobile Citroën ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen su 16.4.2023

Aloitamme ruokailulla Rustholli-linjastosta klo 12.00.

Kokous alkaa klo 13.00 kokoustilassa Kultatähkä 1.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, tili- ja vastuuvapauden myöntäminen sekä yhdistyksen sääntömuutos.

Hallituksen ehdottamat sääntömuutokset:

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää harrastusta Citroën-merkkisiin autoihin ja niiden johdannaisiin vuosimallista riippumatta ja edistää Citroën-autoilijoiden ja -harrastajien keskinäistä kanssakäymistä.

LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT

Yhdistyksen varsinaisen jäsenen on vuosittain suoritettava yhdistykselle jäsenmaksu ja jäseneksi liittyessään lisäksi liittymismaksu. Jäsenmaksun, liittymismaksun ja kannatusjäsenen kannatusmaksun suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous.

9§ TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilikauden tilien ja hallinnon tarkastamista varten vuosikokouksessa valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varatilintarkastajaa varatoiminnantarkastajaa. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

10§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain viimeistään maaliskuun elokuun viimeisenä päivänä. Yhdistys voi järjestää kokouksen etäosallistumismahdollisuudella ja siitä on ilmoitettava kokouskutsussa.

11§ KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on annettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle hänen jäsenluetteloon merkittäväksi ilmoittamallaan osoitteella, sähköpostitse taikka julkaisemalla kutsu kaikille jäsenille jaettavassa yhdistyksen jäsenlehdessä taikka yhdistyksen Internet-sivuilla. kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

12§ VUOSIKOKOUS

  1. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien tilintarkastajien lausunto.
  2. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kulumassa olevalle vuodelle.
  3. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa tilintarkastajaa ja heille kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa varatilintarkastajaa.

Osoite: Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus, Kiipulantie 507, 14200 Turenki.

Navigaatio-osoite: Sahanmäki, Turenki.

Parkkipaikka: Sahanmäen varrella oleva P1:n ja P2:n takaosa (ei tolppapaikoille).

Tarjoilut Rusthollin linjastosta: lounas 12.00 – 12.30,

päiväkahvi makealla kahvileivällä klo 15.30 – 16.00.

Vantaalla 21.3.2023

Automobile Citroën ry:n hallitus